FootTackt

FootTackt

このアプリをリストに追加

+ この開発者 Marko Churlinoski

大きく表示 - Android 向け FootTackt のスクリーンショット
大きく表示 - Android 向け FootTackt のスクリーンショット
大きく表示 - Android 向け FootTackt のスクリーンショット
Апликација која ќе ви помогне во исцртвуање на тактики за фудбал. Истите веќе исцртани тактики, можите да ги снимите и пофторно да ги прикажиувате. Можите да исцртате ваши играчи и противнички играчи (црвена и сина боја) со само едно притискање на е кранот, како и нивното движење со влечење на екранот.

FootTackt のコメント・評価

  • コメントがありません。最初のコメントを残しましょう!