Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

1,000 - 5,000 アプリをもっと見る

このアプリをリストに追加
大きく表示 - Android 向け Đại Ma Đầu のスクリーンショット
大きく表示 - Android 向け Đại Ma Đầu のスクリーンショット
大きく表示 - Android 向け Đại Ma Đầu のスクリーンショット
大きく表示 - Android 向け Đại Ma Đầu のスクリーンショット
Giới thiệu:
Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: FULL
Bản Convert
Chơi triệu hoán, luyện âm hồn, huyết tế Vạn Quỷ Phiên.
Mà Lôi Động là một tiểu bối không có chút danh tiếng, gia nhập vào tà tông, từng bước một từ một thiếu niên bình thường trưởng thành lên một Đại Ma Đầu kinh thiên động địa, tung hoành thiên hạ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Đại Ma Đầuのコメント・評価

  • コメントがありません。誰よりも先にコメントを残しましょう!