Karaoke Nice

Karaoke Nice

500 - 1,000 アプリをもっと見る

このアプリをリストに追加

+ この開発者 Tini Soft

Ứng dụng karaoke nice:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- Tra cứu tìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 40.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 53 gồm nhiều bài hot
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật khi có vol mới

最近のバージョン変更

Update Arirang Vol 53 gồm 262 bài mới và 105 bài remix


Karaoke Nice のコメント・評価

  • コメントがありません。最初のコメントを残しましょう!