Kinhthanh alarm

Kinhthanh alarm

5 - 10 アプリをもっと見る

このアプリをリストに追加
大きく表示 - Android 向け Kinhthanh alarm のスクリーンショット
大きく表示 - Android 向け Kinhthanh alarm のスクリーンショット
大きく表示 - Android 向け Kinhthanh alarm のスクリーンショット
* Gioi thiệu chuong trình:
Trong cuộc sống bận rộn của chúng ta ngày này, nhiều khi chúng ta vô tình quên mất dành thời gian để - đọc lời Chúa hằng ngày, để sống theo lời Ngày.
- Chúng tôi hân hạnh đưa đến cho quí vị chương trình này, chương trình hẹn giờ để nghe lời Chúa hàng ngày, theo lịch phụng vụ năm 2014. Chương trình sẽ tư động đọc lời Chúa theo từng ngày với thời gian mà quý vị hẹn giờ...

Kinhthanh alarmのコメント・評価

  • コメントがありません。誰よりも先にコメントを残しましょう!