vnEdu Parent

vnEdu Parent

100 - 500 アプリをもっと見る

このアプリをリストに追加

+ この開発者 Công ty phần mềm và truyền thông VASC

Ứng dụng VnEduParent là ứng dụng trợ giúp Phụ huynh học sinh theo dõi tình hình học tập của con cái, chia sẻ thông tin và giao lưu với các phụ huynh, giáo viên liên quan đến các lớp của con học, giao lưu với các thành viên trên mạng giáo dục VnEdu. Ứng dụng VnEduParent có 4 chức năng sau:
- Quản lý học tập của các con
- Diễn đàn
- Chat
- Thông báo

vnEdu Parentのコメント・評価

  • コメントがありません。誰よりも先にコメントを残しましょう!