กราฟหุ้นไทย SET Stock Chart

กราฟหุ้นไทย SET Stock Chart

このアプリをリストに追加
ดูกราฟเทคนิคหุ้นไทย | SET index Stock Chart

เป็นโปรแกรมสำหรับดูกราฟหุ้นทางเทคนิค แสดงผลด้วยกราฟแท่งเทียน (CandleStick) เพื่อความสะดวกสามารถใช้ควบคู่กับแอฟ Settrade Streaming ในการดูแนวโน้วของหุ้นแต่ละตัวอย่างคร่าวๆโดยแสดงข้อมูลแบบ ณ สิ้นวัน

This is a program to view the technical graph, the candle stick, for stock in Thai Market. This gives you the convenient to evaluate the trend of each stock by using EOD (End of Day) information.

Tags: smart chart หุ้น, กราฟหุ้นไทย, smart chart, app กราฟหุ้น, หุ้นไทย set, app หุ้นไทย, แอพ กราฟหุ้น, โปรแกรม smart chart, app หุ้น, app smart chart.

このバージョンにおける最近の変更:

- เพิ่มความสามารถดูกราฟ SET ย้อนหลังได้มากกว่า 9 ปี
- เพิ่มเวอร์ชัน iPad
- เอียงเครื่องแล้วสามารถซูมได้อัตโนมัติ
- ส่วนหุ้นรายตัวดูย้อนหลังได้มากกว่า 9 ปี เช่นกัน แต่ข้อมูลจะหยุดที่ประมาณเดือนตุลาคม 2555


กราฟหุ้นไทย SET Stock Chartのコメント・評価

  • コメントがありません。誰よりも先にコメントを残しましょう!