กราฟหุ้นไทย SET Stock Chartスクリーンショット

内容

ดูกราฟเทคนิคหุ้นไทย | SET index Stock Chart

เป็นโปรแกรมสำหรับดูกราฟหุ้นทางเทคนิค แสดงผลด้วยกราฟแท่งเทียน (CandleStick) เพื่อความสะดวกสามารถใช้ควบคู่กับแอฟ Settrade Streaming ในการดูแนวโน้วของหุ้นแต่ละตัวอย่างคร่าวๆโดยแสดงข้อมูลแบบ ณ สิ้นวัน

This is a program to view the technical graph, the candle stick, for stock in Thai Market. This gives you the convenient to evaluate the trend of each stock by using EOD (End of Day) information.

ユーザーレビュー

6レビュー

"とても良い"

8